Hậu quả yêu thích

SD 009

Chi tiết

Cổ điển cửa

Cửa sau:

Mục lục:

Tên:
L.Nhân vật: gỗ cao su và lát gỗ tự nhiên
Hai.Màu: có nhiều màu hơn.
Ba.Toàn bộ với khung và kiến trúc.
Bốn.Với Kích cỡ khung: 21*90*150mm (Có kích cỡ và thiết kế tùy chỉnh)
Năm.Đặc trưng: 160; gỗ mặt gỗ tự nhiên, trông giống gỗ cứng, 160; các thiết kế khác nhau, phạm vi rộng, không nứt, Good for sound isolated 160; 160;
-6.Nạp: khoảng 400 Set/1*40HQ

Nhà máy

Nhà máy

HỏiCửa sổ gỗ,bếp gỗ